Sold Out
ราคาเริ่มต้น
MB.
Pause (เรียบง่าย ไม่รีบเร่ง) คอนโดมิเนียม แนวคิดใหม่เพื่อLifestyle คนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดมาจากเทรนการใช้ ชีวิตแบบ “Slow Life” ที่มีการปรับสมดุลการใช้ชีวิตให้ช้าและเรียบง‹ายขึ้น จากวิถีชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน เน้นการ ตกแต่งที่เรียบง‹ายแต่ดูดีมีสไตล์ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากด้วยประโยชน์ใช้สอย