3.53
ราคาเริ่มต้น
MB.
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน | *Required Field

WELCOME TO PAUSE LIFE

คอนโดมิเนียม แนวคิดใหม่เพื่อ
Lifestyle คนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดมาจากเทรนการใช้
ชีวิตแบบ “Slow Life” ที่มีการปรับสมดุลการใช้ชีวิตให้
ช้าและเรียบง่ายขึ้น จากวิถีชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน เน้นการ
ตกแต่งที่เรียบง่ายแต่ดูดีมีสไตล์ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งาน
ที่มากด้วยประโยชน์ใช้สอย