3.53
ราคาเริ่มต้น
MB.

BUILDING A Bs-2 22 Sq.m.

BUILDING A B-1 27 Sq.m.

BUILDING A B-1 Balcony 27 Sq.m.

BUILDING A B-4 27 Sq.m.

BUILDING A B-4 Balcony 30.40 Sq.m.

BUILDING A B plus-1 32.90 Sq.m.

BUILDING A B plus-2 Balcony 35 Sq.m.

BUILDING A B-3 Plus 37 Sq.m.

BUILDING A 2B-2 43.50 Sq.m.

BUILDING B A-1 26.1 Sq.m.

BUILDING B B-1 Balcony 32 Sq.m.

BUILDING B B-3 29.1 Sq.m.

BUILDING B B corner-1 37.2 Sq.m.

BUILDING B B corner-2 37.2 Sq.m.

BUILDING B B plus corner-1 35.5 Sq.m.

BUILDING B 2B-2 46.8 Sq.m.

BUILDING B 2B-3 42.8Sq.m.

BUILDING B 2B-4 47.3 Sq.m.